วันที่ 2พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

983308_resize

วันที่ 2พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

983308_resize 983302_resize