วันที่ 19-20 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Offlcer รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

18249_resize

วันที่ 19-20 เมษายน  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  มอบหมายให้นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Offlcer รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

18294_resize 18249_resize