วันที่ 19 เม.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รอรับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด นำโดย นายวีระเดช ฟองชัย นสว.ชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ณ บ้านท่าทิศเฮือง ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

283964_resize

วันที่ 19 เม.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รอรับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด นำโดย นายวีระเดช ฟองชัย นสว.ชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ณ บ้านท่าทิศเฮือง ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

124740_resize 124741_resize 124749_resize 124750_resize 124752_resize 283963_resize 283964_resize 283965_resize 283967_resize