วันที่ 14 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมฯ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__23740421_resize

วันที่ 14 เมษายน  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมฯ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__23740421_resizeS__23740419_resize