13/เม.ย./60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทยและถวายต้นผ้าป่ากับทางอำเภอวังสะพุง ที่หน้าอำเภอฯ

123090_resize

123092_resize 123088_resize 123090_resize 123091_resize13/เม.ย./60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทยและถวายต้นผ้าป่ากับทางอำเภอวังสะพุง ที่หน้าอำเภอฯ