วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวัน. อสม.ณ. รร. ศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__22241438_resize

วันที่ 17 มีนาคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวัน. อสม.ณ. รร. ศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__22241441_resize S__22241438_resize S__22241439_resize S__22241440_resize