วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ประชุมผู้นำหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ที่ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง

S__4726821_resize

วันที่ 17 มีนาคม  2560 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นวส.ประชุมผู้นำหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ที่ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง

S__4726821_resize S__4726820_resize