วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานเปิด โครงการสร้างฝายชะลอนำ้ ณ บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผสบิ้ง จังหวัดเลย

9157_resize

วันที่ 16 มีนาคม  2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานเปิด โครงการสร้างฝายชะลอนำ้ ณ บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผสบิ้ง จังหวัดเลย

9157_resize 9154_resize 9155_resize 9156_resize