วันที่ 15 มีค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง จ.เลย

S__4718640_resize

วันที่ 15 มีค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง จ.เลย

S__4718641_resize 134492_resize 134493_resize S__4718638_resize S__4718639_resize S__4718640_resize