วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวังสะพุงสะอาด ประชารัฐร่วมใจ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__21995870_0_resize

วันที่ 14 มีนาคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวังสะพุงสะอาด ประชารัฐร่วมใจ อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__21995870_0_resize