วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ปี 2560 อำเภอนาแห้ว จังหัดเลย

S__21741584_resize

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ปี 2560  อำเภอนาแห้ว จังหัดเลย

S__21741584_resize S__21741583_resize