วันที่ 7 มีค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลด้านอารักขาพืช ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดเลย

2_resize

วันที่ 7 มีค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลด้านอารักขาพืช ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดเลย

2_resize 1_resize