วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรพร้อมกรรมการศูนย์ฯที่บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3162119_resize

วันที่ 3 มีนาคม  2560 นายพงรักษ์  มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรพร้อมกรรมการศูนย์ฯที่บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3162119_resize S__3162115_resize S__3162116_0_resize S__3162117_resize S__3162118_resize