29 มิ.ย. 58 การประกวดพืชสวน

anigif34

วันที่  29 มิถุนายน 2558 นายศึกดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย   ประกวดพืชสวน (มะขามหวาน ) ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย