26 มิ.ย.58 ร่วมเปิดพิธีตลาดนัดชุมชน

anigif33

วันที่  26  มิถุนายน 2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ร่วมเปิดตลาดนัดชุมชน บ้านหนองนกเจ่า  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย