วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรที่ อบต.วังสะพุง

99516_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 10.00-12.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรที่ อบต.วังสะพุง

99514_resize 99515_resize 99516_resize 99513_resize