วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ เกษตรตำบลปากปวน ร่วมบรรยาย โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ในหลวงราชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมเทศบาลปากปวน อำเภอวังสะพุง

4478_resize

วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ เกษตรตำบลปากปวน ร่วมบรรยาย โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ในหลวงราชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมเทศบาลปากปวน อำเภอวังสะพุง

4483_resize 4478_resize 4479_resize 4480_resize 4481_resize 4482_resize