วันที่ 17 กพ. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช แปลงสตรอเบอรี่ ภูโปก ม.8 บ้านกกกอก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

S__4251652_resize

วันที่ 17 กพ. 60  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  มอบหมายให้นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นวส. ให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช แปลงสตรอเบอรี่ ภูโปก ม.8 บ้านกกกอก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

S__4251652_resize S__4251653_resize