วันที่ 17 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

268503_resize

วันที่ 17 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

268505_resize 268503_resize 268504_resize