วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3014661_resize

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2560 นายพงรักษ์  มีชัย  นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__3014663_resize S__3014659_resize S__3014660_resize S__3014661_resize S__3014662_resize