วันที่ 14 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลง สตรอเบอรี่ เกษตรกร บ้านกกกอก. ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง

124545_resize

วันที่ 14 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยนายทวัช  มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลง สตรอเบอรี่ เกษตรกร บ้านกกกอก. ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง

124545_resize 124543_resize 124544_resize S__20439056_resize S__20439053_resize S__20439055_resize