วันที่ 11 กพ. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และเกษตรกรกลุ่ม ศดปช.นาดอกไม้ ทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

123975_resize

วันที่ 11 กพ. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และเกษตรกรกลุ่ม ศดปช.นาดอกไม้ ทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

123979_resize 123975_resize 123976_resize 123977_resize 123978_resize