วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าติดตามโครงการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรนางพรวนจันทร์ โสกัณทัต บ้านเลขที่ 3 ม.14 ต.ทรายขาว

109226_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าติดตามโครงการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรนางพรวนจันทร์ โสกัณทัต บ้านเลขที่ 3 ม.14 ต.ทรายขาว

109230_resize 109215_resize 109220_resize 109226_resize 109228_resize