วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ พงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลากลางบ้าน อ.วังสะพุง

S__2940935_resize

วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2560  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  มอบหมายให้ พงรักษ์  มีชัย นวส.ชำนาญการ  ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ  ณ ศูนย์บริการประชาชน ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง

S__2940938_resize S__2940931_resize S__2940934_0_resize S__2940934_resize S__2940935_resize S__2940936_resize S__2940937_resize