วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เจ้าคุณพระปิยทัสสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ(ธรรมยุต) ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าผาเจริญ บ.เล้า ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

95138_resize

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เจ้าคุณพระปิยทัสสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ(ธรรมยุต) ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าผาเจริญ บ.เล้า ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

95141_resize 95143_resize 95138_resize 95139_resize