วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมบูรณาการ โครงการไถกลบตอชังข้าว และรณรงค์ไม่เผา ของ สนง.พัฒนาที่ดินและ อบต.ผาบิ้ง หมู่4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง

2589_resize

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ  ศรีอรรคพรหม  จพง.ชำนาญงาน ร่วมบูรณาการ โครงการไถกลบตอชังข้าว และรณรงค์ไม่เผา ของ สนง.พัฒนาที่ดินและ อบต.ผาบิ้ง  หมู่4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง

2589_resize 2583_resize 2584_resize 2585_resize