วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานแจกปัจจัยผลิตทางการเกษตร(ไก่พันธุ์ไข่)แก่เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2559/60

107744_resize

วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานแจกปัจจัยผลิตทางการเกษตร(ไก่พันธุ์ไข่)แก่เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2559/60

107751_resize 107732_resize 107735_resize 107740_resize 107742_resize 107744_resize 107748_resize