วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตามระบบส่งเสริมการเกษตรและวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุงจ.เลย

268503_resize

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตามระบบส่งเสริมการเกษตรและวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุงจ.เลย

268505_resize 268503_resize 268504_resize