วันที่ 25 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. ณ ห้องประชุมภูเรือ. ศาลากลางจังหวัดเลย

94275_resize

วันที่ 25 มกราคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. ณ ห้องประชุมภูเรือ. ศาลากลางจังหวัดเลย

S__19308576_resize 94273_resize 94275_resize