24 มิ.ย.54 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

anigif29

วันที่ 24  มิถุนายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 2  ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย