23 มิ.ย.58 ศึกษาดูงาน สงขลา

anigif28

วันที่  23 มิถุนายน 2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดูระบบการผลิตยาง Skim blog และยาง str20 และยางขัน บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา