วันที่ 25 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่. บ้านขอนยาง. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

117705_resize

วันที่ 25 มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่. บ้านขอนยาง. ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__19300688_resize 117703_resize 117705_resize 117708_resize 117711_resize