วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดนำโดยนางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ ,นางนันทิยา ศรีทัดจันทา และนายเธียรธวัช สุขะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามนิเทศงานโครงการของอำเภอวังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลในการนิเทศงานครั้งนี้และให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.วังสะพุง

260312_resize

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดนำโดยนางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ ,นางนันทิยา ศรีทัดจันทา และนายเธียรธวัช สุขะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามนิเทศงานโครงการของอำเภอวังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลในการนิเทศงานครั้งนี้และให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.วังสะพุง

260311_resize 260312_resize 260308_resize 260309_resize 260310_resize117410_resize 117398_resize 117401_resize 117403_resize 117406_resize 117407_resize