วันที่ 24 ม.ค. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้วพร้อมวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ให้กับเกษตรกรบ้านนาซำแซง ม. 6 ณ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3932176_resize

วันที่ 24 ม.ค. 59  นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นวส.ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้วพร้อมวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ให้กับเกษตรกรบ้านนาซำแซง ม. 6 ณ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3932175_0_resize S__3932176_resize S__3932177_resize