วันที่ 23 ม.ค. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. วาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง แปลงเตรียมความพร้อมฯ โครงการแปลงใหญ่ฯ บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3915797_resize

วันที่ 23 ม.ค. 59 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นวส. วาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง แปลงเตรียมความพร้อมฯ โครงการแปลงใหญ่ฯ
บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3915797_resize S__3915796_resize