วันที่ 20 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล.สตมวาร(100)วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ. วัดศรีบุญเรือง. อำเภอวังสะพุง

S__19038234_resize

วันที่ 20 มกราคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล.สตมวาร(100)วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ. วัดศรีบุญเรือง. อำเภอวังสะพุง

S__19038234_resize S__19038231_resize S__19038232_resize S__19038233_resize