วันที่ 20 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยอำเภอวังสะพุง. ณ. สนามหน้าทีว่าการอำเภอวังสะพุง.

S__18989070_resize

วันที่ 20  มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยอำเภอวังสะพุง. ณ. สนามหน้าทีว่าการอำเภอวังสะพุง.

S__18989072_resize S__18989069_resize S__18989070_resize S__18989071_resize