วันที่ 19 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่นนวส.ชำนาญการ ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

115535_resize

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่นนวส.ชำนาญการ ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

115536_resize 115535_resize