วันที่ 19 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

257885_resize

วันที่ 19 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

257886_resize 257882_resize 257883_resize 257885_resize