วันที่ 18 มกราคม 2560 นางดวงใจ พรดุสิต จพง ชำนาญงาน ได้ออกติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต.ผาน้อยและเยี่ยมแปลงปลูกของนางเม็ด คำเบาะ ม.17 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

86441_resize

วันที่ 18 มกราคม  2560 นางดวงใจ พรดุสิต จพง ชำนาญงาน ได้ออกติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต.ผาน้อยและเยี่ยมแปลงปลูกของนางเม็ด คำเบาะ ม.17 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

86444_resize 86441_resize 86442_resize 86443_resize