วันที่ 17 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

68677_resize

วันที่ 17 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

68677_resize 68674_resize 68676_resize