วันที่ 13 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตองโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกใหญ่ หมู่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย

76481_resize

วันที่ 13 มกราคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตองโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกใหญ่  หมู่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย

76485_resize 76477_resize 76481_resize 76482_resize