วันที่ 16 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายวัฒนมงคล ทรัพย์มีท่านเกษตรจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านโคกฝ้าย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

81117_resize

วันที่ 16 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายวัฒนมงคล ทรัพย์มีท่านเกษตรจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านโคกฝ้าย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

81135_resize 81093_resize 81094_resize 81095_resize 81096_resize 81097_resize 81100_resize 81107_resize 81111_resize 81112_resize 81115_resize 81117_resize 81118_resize 81121_resize 81124_resize 81126_resize 81130_resize 81132_resize