วันที่ 15 ธค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมร่วมคณะกรรมการ ศพก อ.วังสะพุง ร่วมกับคณะทำงานอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อจัดทำแผนงาน และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน ศพก.อ.วังสะพุง

102119_resize

วันที่ 15 ธค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมร่วมคณะกรรมการ ศพก อ.วังสะพุง ร่วมกับคณะทำงานอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อจัดทำแผนงาน และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน ศพก.อ.วังสะพุง

102124_resize 102119_resize 102121_resize 102122_resize