วันที่ 12-14 ธค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชน ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

101592_resize

วันที่ 12-14 ธค.59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชน ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

101596_resize 101592_resize 101593_resize 101594_resize 101595_resize