วันที่ 14 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เยื่ยมชมแปลงเกษตรกรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรของนายเสน่ห์ นวลเนตร หมู่ 7 ต.ทรายขาว

79772_resize

วันที่ 14 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เยื่ยมชมแปลงเกษตรกรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรของนายเสน่ห์ นวลเนตร หมู่ 7 ต.ทรายขาว

79773_resize 79763_resize 79764_resize 79765_resize 79772_resize