วันที่ 13 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านเลขที่ 289 ม.7 ต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

79124_resize

วันที่ 13 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านเลขที่ 289 ม.7 ต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

79125_resize 79113_resize 79114_resize 79115_resize 79116_resize 79118_resize 79121_resize 79122_resize 79123_resize 79124_resize