นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ (zoning) 2560 วันที่ 13 ธค. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

61749_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ (zoning) 2560
วันที่ 13 ธค. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

61749_resize