วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการเกษตรกรเรื่องออกใบรับรองการเกษตรกร เพื่อใช้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__2326539_resize

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  ให้บริการเกษตรกรเรื่องออกใบรับรองการเกษตรกร เพื่อใช้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__2326534_resize S__2326535_resize S__2326538_resize S__2326539_resize S__2326533_resize