วันที่ 11 ธันวาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นำพันธุ์ไก่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว

78296_resize

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นำพันธุ์ไก่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

78296_resize 78058_resize 78293_resize